enu 2th


     

Wednesday, December 16, 2015

कोही दुखी नहोससबैलाई खुशी पार्न नसके पनि,हाम्रो कारणले कोही दुखी नहोस,सबैलाई हसाउन नसके पनि,हाम्रो गल्तीले कोही नरोओस,कसैलाई केहि...
Posted by Jiwan Yatrama on Sunday, December 13, 2015
ADD THE FACEBOOK WIDGET CODE HERE