enu 2th


     

Wednesday, December 16, 2015

निसहायलाई लात हान्छगरिबल्रे हैन, धनीले अति नै विश्वासघात गर्छ,धनको धाक देखाएर निसहायलाई लात हान्छ,अब शिक्षा भन्दा सम्पति ठूलो हुने भयो य...
Posted by Jiwan Yatrama on Tuesday, December 15, 2015
ADD THE FACEBOOK WIDGET CODE HERE