enu 2th


     

Wednesday, December 16, 2015

तिम्रो नामकल्पना-सिन्धुमा हराइ रहेको थिएँ,तिम्रो प्रेमको डुंङामा सबार भएर,लामो पृथक यात्रामा सरिक भएँ,तिम्रो प्रेमको पतवार हातम...
Posted by Jiwan Yatrama on Tuesday, December 8, 2015
ADD THE FACEBOOK WIDGET CODE HERE