enu 2th


     

Wednesday, December 16, 2015

मेरो जीवन तिम्रो हातमाजीवन मेरो, तिम्रै नै त नाम गरि दिएँ,सारा खुशी, अञ्जुलीमा नै राखि दिएँ,जून मेरो, ज्योति मेरो, र हौ मेरो कृति,संगीत मे...
Posted by Jiwan Yatrama on Thursday, December 10, 2015
ADD THE FACEBOOK WIDGET CODE HERE