enu 2th


     

Wednesday, December 16, 2015

प्रेम पुर्वक गरौजिन्दगानी नै चल्दैन, नभइ माम,कहिले सानो त कहिले ठूलो काम,तर सबै कामहरू,प्रेम पुर्वक गरौ,विश्वासपूर्ण ढंगले गरौ,किनक...
Posted by Jiwan Yatrama on Thursday, December 10, 2015
ADD THE FACEBOOK WIDGET CODE HERE