enu 2th


     

Monday, November 9, 2015

प्रेमको कथा


छन्द - तुबारिकाIII SIS ISI SISवर्ण संख्या - १२बिश्राम - ६ वर्णमा------------पवन वेगमा नदी तरे पुगे,सगरमा उड...

Posted by Jiwan Yatrama - मेरा भावनाहरु on Sunday, November 8, 2015
ADD THE FACEBOOK WIDGET CODE HERE