enu 2th


     

Saturday, November 7, 2015

नेपालीलाई रोजे


तिम्रो जात थर हैन प्रिय, तिमीलाई रोजे,लोभाउँने रूपरंग हैन, सफा मनलाई रोजे,अटुट सम्बन्ध भित्रको सुख नै स्वर्ग हुदाँ,स...

Posted by Jiwan Yatrama - मेरा भावनाहरु on Friday, November 6, 2015
ADD THE FACEBOOK WIDGET CODE HERE