enu 2th


     

Friday, November 13, 2015

मुटु भित्र

Jiwan Yatrama - मेरा भावनाहरू (Facebook Page)


मुटु भित्र भक्कानो फुटिरह्यो तर,
सान्त्वना दिने कोही भएन,
अाँसुको मूल फुटिरह्यो तर,
अन्जुली थाप्न कोही अाएन,
ADD THE FACEBOOK WIDGET CODE HERE