enu 2th


     

Thursday, November 5, 2015

भमरा भुल्यो


गाँउको डाँडामा मेला लाग्यो,डाँडाको फूलमा, भमरा भुल्यो,सबै कोपिला फूल भै फक्रियो, फूलको बैसमा, भमरा भुल्यो,माया-प्...

Posted by Jiwan Yatrama - मेरा भावनाहरु on Tuesday, November 3, 2015
ADD THE FACEBOOK WIDGET CODE HERE