enu 2th


     

Sunday, November 29, 2015

नाकाबन्दीको बेलारूदैनौ, रमाउनेछौ, घाउ दुखेको बेला,समाधान खोज्छौ, देश फसेको बेला,ग्याँस छैन दाउरा छ, तेल छैन गोडा छ,हिम्मत नहार्ने ने...
Posted by Jiwan Yatrama on Friday, November 27, 2015
ADD THE FACEBOOK WIDGET CODE HERE