enu 2th


     

Monday, November 23, 2015

तिमी शहरमा र म गाँउमातिमी शहरमाम गाँउमाफरक यति छतिम्रो आयु छोटिदै छ तर, मेरो बढ्दैतिमी पिजा र बर्गर खान्छौम सिस्नु र साँगफरक यति छति...
Posted by Jiwan Yatrama on Sunday, November 22, 2015
ADD THE FACEBOOK WIDGET CODE HERE