enu 2th


     

Sunday, November 22, 2015

बुद्ध बन्नु पर्छहत्या गर्ने हातहरू, बुद्ध बन्नु पर्छ,मातिएका लातहरू, बुद्ध बन्नु पर्छ,आपसी प्रेमले मात्र शान्ति ल्याउछ,क्रोधाग्निमा ...
Posted by Jiwan Yatrama on Sunday, November 22, 2015
ADD THE FACEBOOK WIDGET CODE HERE