enu 2th


     

Thursday, November 19, 2015

प्यारो जन्म भूमी

प्यारो जन्म भूमी


स्वर्ग भन्दा पनि सुन्दर प्यारो जन्म भूमी,जहाँ गए नि धडकनमा, प्यारो जन्म भूमी,आफ्नै नै ठान्ने पाउँन कठिन छ बिदेशमा,म...
Posted by Jiwan Yatrama - मेरा भावनाहरु on Thursday, November 19, 2015
ADD THE FACEBOOK WIDGET CODE HERE