enu 2th


     

Monday, November 16, 2015

तिमी नै मेरो माया


अरू कोही छैन प्रियतिमी नै मेरो मायाबाँच्याछु तिमीलाई हेरेरहौ मेरो जीवनको छाँयादुर गगनमा नजानुछुटिन्छ मेरा साँसओझे...

Posted by Jiwan Yatrama - मेरा भावनाहरु on Sunday, November 15, 2015
ADD THE FACEBOOK WIDGET CODE HERE