enu 2th


     

Friday, October 30, 2015

चंङा झै जीवन


< चंङा झै जीवन >स्वतन्त्र खुल्ला आकासको चौरमाभाव बिभोर भएर एक्लै खेल्छु म,बादलका गुजुल्टाहरू मेरा सँगीहरू,दिनको उजेल...

Posted by Jiwan Yatrama - मेरा भावनाहरु on Thursday, October 29, 2015
ADD THE FACEBOOK WIDGET CODE HERE